Blagajne in raeuni z ddv

Zakon zavezuje ¹tevilne podjetnike, da prijavijo nakupe na fiskalni znesek. Ustrezno opremo morajo uporabljati lastniki trgovin, frizerji in prodajalne kozmetike, celo taksisti, zdravniki ali odvetniki.

Poklici, katerih rezidenti morajo kupiti blagajno, so zelo razlièni. V pogodbi s tem trgom obstaja veliko naèinov blagajn. To zagotavlja, da je naprava izbrana tako, kot je prilagojena potrebam podjetja. Trgovine s fiskalno opremo se ¹tejejo v ugodno ponudbo tako POS kot erc. Pomembna je zadnja kategorija, namenjena strankam, ki ¾elijo kupiti blagajno, ki ponuja veliko dela. Spremembe v vrsti opreme erc za sebe lahko i¹èejo ljudje, ki energijo izvajajo v manj¹em obsegu, vkljuèno z odvetniki in zdravniki. Zadnja kategorija je prilagojena z napravami z slab¹imi parametri, kot so mobilne blagajne, enoèlanske blagajne ali sistemske blagajne. Za mobilne igralnice so znaèilne majhne velikosti, kar jim omogoèa, da jih zagotovo spakirajo in jih s seboj pripeljejo na kraj. Obseg funkcij, ki jih ponujajo, je vsekakor precej omejen, za nekatere poklicne skupine pa se razkrije dovolj. Nekatere poceni blagajne na trgu so zlasti inovativne naprave. Imajo trpe¾ne baterije, tako da jih lahko èutite ure in ure brez skrbi za praznjenje. To je optimalno zdravilo za ¾enske, ki se ustavijo pri trgovini od vrat do vrat, katere delovne razmere ne dopu¹èajo veliko povezave z elektriko. Kjerkoli je treba premakniti opremo, bo delovala stabilna oblika in ohi¹je iz zdravih materialov. Za te znaèilnosti so znaèilne skoraj vse mobilne blagajne. Proizvajalci pogosto kot dodatno za¹èito ponujajo tudi razliène vrste pokrovov ali pokrovov, ki ¹èitijo tipkovnico pred umazanijo.