Depresija brez zdravil

Danes je poroka te¾ava zanositve. Zato je vsekakor posledica visoke koncentracije toksinov v bli¾njih obrokih. Zato ogla¹ujete, da boste izvedli ustrezne raziskave, ki bodo presodile, ali bomo delali z neplodnostjo, ali pa preprosto nimamo sreèe.

Kako gre to vpra¹anje? Seveda morate dati vzorec va¹e sperme za pregled. Lahko ga zaslu¾ite tako z masturbacijo kot z obièajnim spolnim odnosom. Po dostopni ceni smo vnaprej pridobili poseben kondom, ki nam bo pomagal dostaviti spermo na ciljno temo.Kaj se zgodi kasneje s poljsko spermo? Po konèanem postopku sledi postopek utekoèinjanja. Z drugimi besedami, tekstura se spremeni iz poltrdne v trdno. Ponavadi je skoraj ducat minut. Ne sme biti dalj¹e od ene ure. Èe se to zgodi, nadaljujemo z ustvarjanjem te¾kih zdravstvenih te¾av. Seme je treba nositi pri temperaturi, ki je sprejemljiva za telesno temperaturo, tj. Okoli trideset ¹est stopinj Celzija.Po popolnem utekoèinjenju ocenimo prostornino semena in koncentracijo vodikovih ionov. Poleg tega preverjamo viskoznost s prenosom sperme iz posode v drugo. Zelo malo bi se moralo uèiti o viskoznosti vode.Ta parameter je celoten videz vzorca. Seme po utekoèinjenju mora biti sivkaste belkaste barve in mora biti ravne konsistence.Da bi preverili, je vredno obiskati specialistièni center - ¹tudijo plodnosti Krakow. In v tujih pomembnih mestih je razmeroma visoka vsebnost toèk, kjer je mogoèe na¹o spermo preizkusiti za hipotetièno neplodnost njenega plaènika. Menim, da ni razloga, da bi to odlo¾ili, in koristno je uporabiti gotovost kot pa obstajati v vsakodnevni negotovosti.