Hidravliene lase

Moj bratranec ima rad, da se igra s svojimi lasmi, ¹e vedno ga lahko potegne¹ po glavi in jo razèe¹ka¹, medtem ko ga pripne¹. Tako je vpletena, da ¾eli, da bi bila videti popolna, urediti eno pletenico ¹estkrat, vèasih jih polo¾iti na lase ali vstaviti sponke za lase. Najbolj je v¹eè ¹olskim nastopom in jih organizira. Njeno nedavno ustvarjanje, jelena princesk, pa je izvirno in zahteva popolno prièesko in obleko. Prviè, Mama je pljunila nekaj pletenice z loki na njih. Kasneje je to èudovito dekle reklo ne, ne, in nikoli. Pravzaprav bom èakal v kodrastih laseh ... tako da se je zaèelo. Èas snemanja je tudi njihova predstava. Izgledala je lepa kot edina princesa. In ko se zgodi, da je z razvajenimi dekleti, se je zelo hitro spremenila. Brez skrbi za zadnje je minilo pribli¾no dve uri od zaèetka uèenja. Neprièakovano ... popolnoma spremenila vizijo, medtem ko je v njenem slogu ¹la malo bolj "nieeee, ne maram, ne spomnim se nièesar o kraljici, najveè njeni slu¾kinje." Zahtevala je novo prièesko in ji pripila lase kot ohlapno koko. Ker, kot sem napisal prej, imamo zdaj spretnost, da sestavimo njene zadnje lase in hkrati zelo dobro. Po drugi strani pa je bila njena mati na drugi strani in èez dvajset minut konèana.

Preverite, kje kupiti lasnice