Komercialne ponudbe ukrajine

Doloèen izraz za sedanjost v Zdru¾enem kraljestvu je razkril ¹kandal, povezan z dodajanjem konjskega mesa govejemu mesu, kar je povzroèilo umik sumljivih mesnih izdelkov iz niza trgovskih verig v zahodni Evropi. Na ¾alost moramo s ¹tevilnimi podobnimi ¹kandali nastopiti skoraj na celotni evropski celini. No, v ©vici so odkrili, da se je namesto govejega peciva v skladi¹èih prodajalo posebej pripravljeno in obarvano svinjsko meso. Nemci so z grozo odkrili, da so dragocena jajca, ki teoretièno izvirajo iz ekolo¹kih kmetij, pri izvajanju pokazala jajca, ki so jih pi¹èanci ukinili na kmetijah Spodnja Sa¹ka in Mecklenburg.

Opisane zlorabe, povezane z dejavnostjo proizvajalcev hrane in trgovcev na debelo s klavnicami, so postale potrditev ¾e obstojeèega trenda, po katerem so ti prihranki naèin doseganja trga, kakovost mesa pa je le obrobna zadeva. Jasno je, da so obièajno uporabljene metode pri trgovcih na debelo s su¹enimi mesnimi izdelki polnjeni mesni izdelki s slanico, ki poveèujejo njihovo velikost. Injektorji, s tisoèimi iglami, èrpajo vodo v meso s konzervansi, polnili in polifosforji. S tem se poveèa donosnost pridelave mesnih izdelkov, saj je slanica pogosto celo polovica te¾e mesnih izdelkov, kar dokazuje, da lahko kilogram mesa prejme kilogram mesnih izdelkov. Treba je pritegniti mnenje o listih su¹enih izdelkov, ki jih kupujemo, in zapustiti tiste, ki so bili napolnjeni s kemijo.

Vse to se dogaja v velièini zakona, saj se namesto nekdaj spo¹tovanih receptov in vrednot, ki urejajo pridelavo odliènega suhomesnega mesa, danes skoraj vsi mesni izdelki verjetno pravno prodajajo preko trgovca na debelo s hladnim mesom. MOM (tj. Tako imenovano mehansko izko¹èeno meso je izraz mesni odpadki, ki nastanejo zaradi loèitve okostja od pravega telesa. Tetive, hrustanec, kostni mozeg, ma¹èobe, membrane, krila, zdrobljene kosti, ostanki perja in dlake se stisnejo pod tlakom skozi separator in pridobljena ka¹a je pomemben del najcenej¹ih mesnih izdelkov. IMO ne vsebuje praktièno nobene hranilne vrednosti, ampak je obogaten z antioksidanti, olji, emulgatorji, polifosfati in ojaèevalci okusa. Je vredno porabiti malo veè na dokazanih izdelkih primernega stanja namesto zastrupitve telesa ...