Niziutki beskids skupni klon mulda

Bogočepla se Kupa Jawor, ki se dviga nad Wysovo v Slim Beskidih, udeležuje neizmerno pomembnih romarskih krajev za pravoslavno skupnost. Znamenita nenarejena je bila, ko se je leta 1925 transcendentna mati izrazila štirim starcem.Trenutno kapela na suverenosti Klon obiskuje pravoslavno župnijsko cerkev v Wysowa. Trenutno pravoslavna cerkev potuje do direkcije za klone, grškokatoliška pa potuje. Ta kapela je ostala zvesta zanesljivemu zaslužku leta 1929, na praznovanju Pokrowy pa je bilo primerno praznovanje. V bližini kapelice je izkopan izvir, katerega vodka lahko ustvari neverjetno, kar ima za posledico znamko.Neprijetna frazeologija za kapelo na Mansardu Jawor je sledila II. Svetovnemu tekmovanju. Po razseljevanju Lemkosov je prenehala opravljati posamezna delovna mesta, bližina cezure s Slovaško pa je povzročila zmeden dostop. Kakšen klic - za neustavljiv datum je kapela podelila uniformiranim skrbnikom kot stražarnica. Od prejšnjih pripomočkov je preživel komaj aroganco božanske matere. Ker se je leta 1956 Lemkos poskušal obnoviti v regiji Wysowa, so trajala osrednja prizadevanja pri obnovi kapelice. Leta 1969 je izdelek ostal dokončan, poleg tega je bila kapelica še presenečena. Resničnost obstaja na sedanjem, zelo znanem ozemlju nimbusa, o katerem govorijo romarji, ki prihajajo sem.