Rezanje zelenjave na proge

Drobilnik zelenjave ni oprema, ki jo potrebujete v svoji kuhinji, vendar je vsekakor zelo dobra. Vsaka gospodinja ve, da je stalno rezanje zelenjave lahko tako naporno, ¹e posebej, èe naèrtujete veliko solato za dru¾insko sreèanje. V tem primeru je ¹e posebej koristno uporabiti drobilnik, ki bo olaj¹al pripravo obrokov ne za poklicne prilo¾nosti, ampak tudi za vsakodnevno uporabo.

SustafixSustafix - Inovativno ortopedsko mazilo za boleèine v sklepih!

Crusher ni zelo pomembna jed in ne bo zavzela celotnega pulta, tudi ljudje, ki ¾ivijo v hi¹ah ali hi¹ah, se lahko odloèijo za nakup drobilnika. Stroj re¾e in seklja zelenjavo in sadje, v trenutku pa lahko naredimo sadno solato za dru¾ino, ne da bi se prevrnili z resniènim rezanjem na majhne ko¹èke. Nekatera podjetja ponujajo tudi modele, ki ne le sekajo zelenjavo, temveè tudi zdrobijo led. Èe vam ni v¹eè, da vas zanima drobljenje ledu, bo ta razlièica zagotovo v pomoè. V lep¹e primere, ki krampajo ne le zelenjavo in sadje, temveè tudi ore¹ke, ki bi lahko odlièno dopolnili vse solate, je vredno vlo¾iti malo denarja. Nekateri drobilniki imajo veè sokov. To je zelo preprosto, saj redno pijani napitki iz sve¾e iztisnjenega sadja pozitivno vplivajo na poljsko zdravje in so veseli, da imamo visok, sijoè videz. Trenutni tako imenovani "zeleni sokovi", to je, na katerega zdru¾ujemo zelenjavo ali sve¾e sadje. Ustvarili bomo slastne kompozicije, medtem ko bomo ohranjali kelj, hru¹ke, grozdje, kivi in celo zeleno. Crusher s spremembo lahko pripravi solato za veèerjo, z uporabo paradi¾nika, kumar, Peking ali rimske solate in redkev. In lahko dose¾emo stisnjen sok korenja (pod pogojem, da imamo tako velik model brusilnika, ker so korenje izjemno zdrave in z veè razpolo¾ljivimi primeri ne moremo obvladati. Zanimivo je, da lahko tudi krompir za krompirjeve palaèinke.